Monday, May 24, 2010

Jabal Rahmah

Bila Allah berkehendak untuk
mengadakan atau menciptakan
sesuatu, Allah hanya
mengucapkan satu perkataan
yang bersifat perintah, iaitu
'kun', yang ertinya 'jadilah'.
Dengan mengucapkan kata kata
'kun' itu, maka tercipta apa yang
dikehendaki Allah.
Dengan cara begitu, maka
terciptalah bumi dengan lautan
dan daratannya, bergunung
ganang dan jurang, lengkap
dengan tumbuh tumbuhan dan
segala jenis haiwannya.
Terciptalah matahari dengan
cahayanya yang terang
benderang, bulan dengan
sinarnya yang berkemilauan,
dan bintang bintang dengan
cahayanya yang gemerlapan.
Semuanya beredar
diangkasaraya dengan
peredaran yang teratur, menurut
sunnah (penetapan) Ilahi yang
mencipta dan mengaturnya,
tanpa cacat celanya.
Kemudian diciptakan Allah pula
para Malaikat yang selalu patuh
menjalankan segala perintah
Allah yang menciptanya,
mengerjakan ibadat dan tugas
masing masing yang sudah
ditetapkan Allah bagi mereka.
Diantara mereka ada yang
menjadi penjaga bumi, penjaga
langit, menurunkan hujan, dan
ada pula yang menjadi Pesuruh
Allah, sebagai perantara antara
Allah dengan makhlukNya.
Dalam menjalankan berbagai
tugas itu, mereka selalu
bertasbih mensucikan Allah.
Setiap sesuatu yang kita lihat
sekarang ini dahulunya belumlah
ada, dahulu tidak ada manusia
dan binatang, tidak ada tumbuh
tumbuhan, tidak ada bumi
matahari, bulan dan bintang.
Dengan kudrat dan iradatNya
Allah lalu menciptakan segala
apa yang ada dan kita lihat
sekarang ini.
Diciptakan Allah langit dan bumi
dan apa yang terdapat antara
keduanya didalam waktu enam
hari. Hari yang bukan bererti
siang dan malam seperti yang
lazim kita pergunakan sekarang
ini. tetapi had yang bererti
proses pertumbuhan atau masa,
yang lamanya mungkin beribu
ribu atau berjuta juta tahun

Sunday, May 9, 2010

Doaku

Ya Allah Ya tuhanku..rahmatilah
kedua ibu bapaku..dan kasihanilah
mereka sebagaimana mereka
menyayngiku,mendidik dan
mengasuh aku mengenal Mu ya
Allah..maka kurniakanlah keduanyer
kesejahteraan hidup di dunia dan
akhirat..dan izinkan aku
menyempurnakan tanggjawabku
sehingga nafas mereka yg
terakhir..Ya Allah jadikan aku dari
golongan mereka yg sentiasa
berbakti buat ayahnda dan bondaku
yg tercinta..titipkanlah Ya Allah
kesejahteraan,ketenangan dan
kebahagian buat seluruh keluarga
kami..AMiN.