ISKANDAR ZULKARNAIN

Dia dilahirkan diMacedonia.
Kepadanya dikurniakan Allah otak
yang pintar, fikiran yang panjang
dan berbagai-bagai ilmu
pengetahuan: Ilmu perang, ilmu
politik dan ilmu teknik dan kimia.
Dari semenjak dia masih kecil,
hatinya sudah tidak enak melihat
perang yang selalu timbul antara
Timur (Kerajaan Persia) dengan
Barat (Kerajaan Rum). Perang yang
tidak henti-hentinya dan tahun ke
tahun, malah dari abad ke abad,
yang telah menewaskan ribuan
manusia dan merosakkan bumi,
menghancurkan banyak harta
benda.
Untuk menghindarkan perang
antara Timur dengan Barat yang
sudah bertradisi ini, dia ingin
mendirikan sebuah kerajaan besar
yang meliputi Timur dan Barat.
Padanya terdapat segala syarat
untuk menyampaikan. maksud dan
tujuan hidupnya yang maha besar
itu. Selain dia seorang yang baik,
berakhlak yang tinggi, berilmu
pengetahuan tentang ketenteraan,
tentang pemerintahan dan teknik,
akan dapat membawa dia sampai
dipantai cita-citanya.
Mula-mula sekali dengan tenteranya
yang lengkap kuat, dia menuju ke
Barat (Maghribi atau Moroko),
tempat terbenamnya matahari.
Disitu dilihatnya matahari itu
terbenam dimatair yang bertambah
hitam, iaitu Lautan Atlantik sekarang
ini.
Disitu didapatinya satu bangsa yang
terlalu engkar dan kafir, hebat sekali
kerosakan dan kejahatan yang
ditimbulkan bangsa itu. Bukan saja
merosakkan permukaan bumi dan
mengacaukannya, tetapi juga sudah
menjadi tabiat mereka suka
membunuh orang-orang yang tidak
bersalah sekalipun.
Sebelum melakukan tindakan,
terlebih dahulu Iskandar Zulkarnain
menadahkan tangannya ke langit,
memohon petunjuk kepada Allah,
tindakan apa sebaiknya yang harus
dilakukan terhadap bangsa yang
begitu kejam. Apakah bangsa itu
akan digempurnya habis-habisan
atau akan dibiarkan begitu saja?
Tuhan menyuruh Iskandar
Zulkarnain membuat pilihan salah
satu diantara dua tindakan:
Digempur habis-habisan sebagai
balasan atas kekejaman mereka
selama ini atau diajar dan dididik
dengan propaganda, agar mereka
kembali kepada kebenaran dan
meninggalkan segala kejahatan.
Akhirnya Iskandar Zulkarnain
memutuskan akan menggempur
mereka yang derhaka dan jahat
sehebat-hebatnya dan membiarkan
serta melindungi orang-orang yang
baik diantara mereka. Pada bangsa
itu, Iskandar Zulkarnain lalu
mengucapkan kata-katanya yang
ningkas: Siapa yang aniaya, akan
kami seksa dan dikembalikan kepada
Tuhan agar Tuhan memberi seksa
yang lebih hebat lagi. Adapun
orang-orang yang saleh dan baik,
akan kami lindungi serta diberi
ganjaran-ganjaran dan kepadanya
kami hanya akan perintahkan
kewajipan-kewajipan yang ringan
saja.
Tenteranya segera bergerak,
menewaskan setiap orang yang
kejam, melindungi setiap orang
yang baik. Akhirnya negeri itu dapat
diamankan dan ditenteramkan, serta
diatur sebaik-baiknya, penuh
dengan kehidupan bahagia dan
makmur.
Kerana kewajipannya terhadap
bangsa dan negeri itu sudah selesai,
Iskandar Zulkarnain dengan
tenteranya lantas menuju ke arah
Timur (India). Dilihatnya matahari
terbit atas bangsa yang masih hidup
telanjang (Bangsa Hindustan).
Bangsa dan negeri itupun dapat
ditaklukkannya, diamankan dan
ditenteramkannya, serta diatur
sebaik-baiknya sehingga setiap
orang dapat merasakan hidup aman
dan tenteram, bahagia dan
senang pula. Bangsa itu dapat
dikeluarkannya dari lembah
kesesatan dan kejahilan.
Selesailah sudah kewajipannya
terhadap negeri dan bangsa itu. Ia
lalu menuju ke utara, ke negeri
Armenia melalui Persia dan
Azerbaijan. Dengan kemenangan
demi kemenangan yang dicapainya
selama dalam perjalanan itu,
akhirnya dia sampai ditempat yang
ditujui. Didapatinya di situ satu
bangsa yang hidup antara dua buah
gunung, iaitu Gunung Armani dan
Gunung Azerbaijan. Iskandar
Zulkarnain tidak mengerti akan
bahasa yang dipakai bangsa ini.
Bangsa ini didapatinya hidup selalu
dalam ketakutan dan kekhuatiran,
kerana negeri mereka berbatasan
dengan bangsa Yajuj dan Majuj
yang terkenal kejam dan kuatnya.
Bukan sekali-dua kali saja tetapi
sering sekali bangsa Yajuj dan Majuj
itu datang menyerang mereka,
menghancurkan apa saja yang
didapatinya dan membunuh siapa
saja yang dijumpainya.
Kedatangan Iskandar Zulkarnain ini,
mereka sambut dengan segala
kehormatan dan kegembiraan,
kerana mereka tahu bahawa
Iskandar Zulkarnain adalah raja yang
terkuat dan raja yang seadil-adilnya
dimuka bumi ini.
Kepada Iskandar Zulkarnain
dimintanya pertolongan, untuk
melindungi diri mereka dari
serangan Yajuj dan Majuj. Mereka
memohon agar antara negeri
mereka dengan negeri Yajuj dan
Majuj diadakan dinding raksasa
yang tidak dapat ditembusi dan
untuk keperluan ini, mereka
sanggup membayar upah dan
kerugian kepada Iskandar
Zulkarnain.
Mendengar permohonan ini,
Iskandar Zulkarnain menjawab:
Saya tidak mengharapkan upah dari
kamu. Nikmat dan pemberian
Tuhanku adalah lebih berharga dari
upah itu. Hanya kepadamu saya
minta kaum pekerja dan alat-
alatnya, besi, tembaga, arang batu
dan kayu.
Setelah semua itu terkumpul,
Iskandar Zulkarnain mulai bekerja
dengan pentolongan para pekerja.
Mula-mula dinyalakan api dengan
kayu dan arang batu, diambilnya
besi, lalu dihancurkannya dengan
api itu. Kepada hancuran besi itu
dituangkannya tembaga, sehingga
menjadi satu dengan besi. Dengan
bahan campuran inilah didirikannya
dinding raksasa antara negeri itu
dengan negeri Yajuj dan Majuj,
dinding besi raksasa yang tidak
dapat ditembus dan dilubangi oleh
sesiapa.
Kepada bangsa itu Iskandar
Zulkarnain lalu berkata: Dinding ini
adalah rahmat dari Tuhan
kepadamu, hanya Tuhanlah yang
dapat menembus dinding ini, bila
dikehendakiNya.
Dengan jalan begitu, maka aman
dan tenteramlah negeri itu. Setelah
Iskandar Zulkarnain dapat
menaklukkan negeri-negeri lainnya
ditimur, barat, diutara dan diselatan,
maka kerajaannya kini
meliputi: Moroko, Rom, Yunani,
Mesir, Persia dan India, sehingga
merupakan sebuah kerajaan yang
amat luas, yang belum pernah
terjadi sebelumnya, dimana
penduduknya kini hidup dengan
aman
tenteram dan makmur.
Cita-cita Iskandar Zulkarnain telah
dapat dicapainya, berkat
pertolongan Allah, kerana dia selalu
berlindung diri kepadaNya. Tetapi
sayang setelah Iskandar Zulkarnain
meninggal dunia, kerajaan
yang besar dan bahagia itu menjadi
berpecah-belah, kerana perebutan
kekuasaan para pengikutnya yang
ditinggalkannya.
Iskandar Zulkarnain yang bererti raja
Timur dan Barat, telah dapat
mempersatukan kerajaan Timur
dengan kerajaan Barat, menjadi
suatu kerajaan yang adil dan
makmur, berkat ilmu dan
pengetahuannya, serta berkat dasar
ketuhanan yang selalu dipegangnya
teguh dalam mendirikan kerajaan
besar itu.
Cita-cita Iskandar Zulkarnain yang
suci murni dan maha besar itu,
untuk sementara telah dilanggar
oleh manusia yang berkuasa
sesudahnya. Tetapi pada saatnya
nanti cita-cita ini akan menjelma
lagi serta menjadi kenyataan,
sehingga akan berdiri nanti sebuah
negara yang terdiri atas Timur dan
Barat, yang adil dan makmur.
Kita sedang menunggu berdirinya
negera itu, menunggu-nunggu
kedatangan Iskandar Zulkarnain
abad keduapuluh.
Enter content here
ASHABUL KAHFI (PENGHUNI
GUA)
Sudah menjadi adat yang lazim bagi
penduduk Upsus merayakan suatu
hariraya, dimana mereka sama-
sama menghiasi berhala-berhala
dan patung-patung, lalu mereka
berdiri disekitar patung-patung itu
dengan riang gembira, sambil
memuja-muja dan
menyembahnya, bahkan
memberikan korban-korban yang
berharga kepada patung-patung dan
berhala-berhala itu. Suatu adat
kebiasaan yang tidak dapat dirobah
dan dilanggar oleh siapa juga.
Tetapi ditengah-tengah golongan
penduduk yang ramai itu, ada
seorang pemuda termasuk
golongan bangsawan dan mulia,
tampaknya tidak begitu gembira
ditengah-tengah semua orang yang
sedang bergembira itu. Dia
termenung seorang diri, jiwanya
tampak gelisah.
Ketika semua orang sudah sama-
sama menyembah kepada berhala-
berhala yang dirayakan sebesar-
besarnya itu, pemuda itu tampak
keengganannya untuk
menundukkan kepalanya. Tampak
pula keraguan dan kebingungan
hatinya untuk turut menyembah
dan bersujud kepada batu-batu
berhias itu.
Keraguan dan kebingungannya,
segera berubah menjadi ketetapan
hati untuk menyanggah apa yang
dilihatnya itu. Akal dan fikirannya
berontak rupanya, sehingga dia
terpaksa keluar dari barisan orang
ramai dengan diam-diam dan
sembunyi-sembunyi,berjalan
meninggalkan tempat perayaan
besar itu untuk menjauhkan diri.
Akhirnya dia berhenti dibawah
sebatang pokok kayu, lalu
melepaskan kelelahan fikirannya.
Mukanya tampak merah padam,
menunjukkan jiwanya yang sedang
berontak keras.
Perasaan yang demikian itu rupanya
tidak timbul dalam jiwa pemuda itu
saja. Tidak lama sesudah dia
tertunduk dibawah pokok kayu itu,
ia disusul oleh seorang pemuda lain
yang sebaya dengannya, sama-
sama bangsawan kaumnya. Dia
pun kerana jiwanya memberontak,
tidak sudi lagi memuja dan memuji-
muji batu itu. Dua orang pemuda ini
segera disusul oleh seorang
pemuda lainnya berturut-turut,
sehingga mereka sekarang
berjumlah tujuh orang.
Ketujuh pemuda ini segera
berkenalan, mereka bercakap-cakap
mengemukakan pendirian dan
fikiran masing-masing. Ternyata
kesemuanya mempunyai pendapat
yang sama, fikiran yang bulat,
sekalipun pada mulanya mereka
tidak kenal-mengenal.
Mereka itu sepakat dan berjanji, tidak
akan menyembah dan memuja
patung-patung itu lagi, sebagai
umumnya bangsa mereka sendiri.
Lalu mereka menerawang ke alam
yang luas, ke langit yang biru, ke
matahari yang sedang bersinar, ke
gurun yang luas tidak berpinggir itu.
Mereka berkeyakinan bahawa
kesemuanya itu tentu ada yang
menjadikan dan menguasai, iaitu
Allah s.w.t. "Ya, Allah, inilah yang
harus kita sembah," kata mereka.
Mereka bersumpah akan
menyembah Allah dan akan
memegang teguh agama mereka
ini. Jiwa mereka mulai tenang
kembali dan mereka sepakat pula
akan menyembunyikan apa yang
terkandung dalam jiwanya masing-
masing itu, terhadap bangsanya
yang masih sesat dan fanatik, takut
kalau-kalau hal itu diketahui rajanya,
yang pasti akan memaksa mereka
untuk kembali ke agama yang sesat
itu. Hal ini tak dapat mereka
pertahankan, kerana mereka tidak
ramai dan tidak mungkin kuat untuk
melawannya.
Demikianlah beberapa waktu
lamanya, mereka hidup diantara
bangsanya, ke hulu sama ke hulu,
ke mudik sama ke mudik, namun
dalam jiwanya bertentangan seratus
peratus. Tetapi bila pemuda-
pemuda itu sedang seorang diri,
masing-masing bersembahyang
menyembah Allah s.w.t. berdoa
dan bermunajat kepadaNya.
Pada suatu malam, ketujuh pemuda
ini berkumpul disuatu tempat.
Dalam pertemuan itu, salah seorang
diantara mereka lalu berkata dengan
berbisik: "Saudara-saudara, kelmarin
saya mendengar khabar yang amat
mengecewakan kita, bila benar
orang yang membawa khabar ini,
iaitu ada persiapan untuk
merusakkan agama kita, serta
membahayakan jiwa kita. Saya
dengar, bahawa raja sudah
mengetahui akan hal kita ini. Bukan
main marahnya setelah dia
mengetahui. Raja telah memutuskan
akan menghukum kita dengan
hukuman yang seberat-beratnya,
bila kita tidak kembali dari agama kita
ini. Saya khuatir sekali kerana
menurut khabar itu juga, bahawa
tindakan kejam terhadap kita itu
akan dijalankan besok pagi dengan
memanggil kita semua. Kalau kita
benar-benar hadir dihadapan raja,
sudah pasti kita akan mengalami
hal-hal yang tidak diinginkan. Marilah
kita fikirkan bersama apa yang harus
kita jalankan."
Mendengar keterangan ini, lalu
berkata pula yang lainnya: "Khabar
ini sudah lama pula saya
mendengarnya. Mula-mula saya kira
hanya khabar bohong saja. Tetapi
tanda-tanda semuanya
menunjukkan bahawa khabar itu
benar-benar adanya. Nyata sudah,
bahawa kita tidak akan dapat
meninggalkan agama kita, sekalipun
apa juga yang akan terjadi. Matahari
timbul setiap pagi dan tenggelam
setiap petang, menjadi bukti adanya
Tuhan yang kita sembah. Segala
yang ada ini menjadi bukti
kebenaran yang kita sembah."
Sebelum dapat memutuskan apa-
apa yang harus mereka lakukan,
tiba-tiba mereka sudah didatangi
pengawal diraja. Ketujuh pemuda
itu digiring mengadap raja,
diceraikan dari keluarganya masing-
masing. Raja lalu berkata kepada
mereka: "Kamu sudah mencuba
menyembunyikan apa yang
terkandung dalam hatimu masing-
masing. Tetapi apa yang kamu
sembunyikan itu sudah ku ketahui
semuanya, baik yang lahir,
mahupun yang batin. Kamu telah
melemparkan agama raja dan
agama rakyat, lalu menganut agama
baru yang tidak ku ketahui
bagaimana cara datangnya
kepadamu.
"Aku mahu menghukum kalian
dengan hukuman yang seberat-
beratnya. Tetapi hukuman ini ku
tangguhkan, memandang
kehormatan keluarga dan
kebangsawananmu sekalian.
"Aku memberi tempoh kepadamu
sekalian untuk berfikir: Kamu harus
kembali ke agama yang lama, iaitu
agama raja dan agama rakyat, atau
kamu akan dilihat orang ramai untuk
digantung, dipenggal lehermu dan
dibunuh mati."
Kepada masing-masing pemuda
yang tujuh orang itu, diberikan Allah
hati yang tetap, keimanan yang
teguh; mereka lalu menjawab: "Ya
raja, kami menyembah Tuhan kami
ini bukan dengan meniru, tetapi
sebagai penyelidikan dan pemikiran
kami yang sedalam-dalamnya.
Adapun orang ramai yang
menyembah patung-patung itu
adalah semata-mata dengan meniru
saja, tidak dengan menjalankan akal
dan fikirannya sedikit juga. Kalau
kami kembali menyembah agama
mereka, bererti kami menipu diri
sendiri dan menipu raja pula. Sebab
itu kami akan tetap memegang
teguh agama kami ini, terserahlah
kepadamu untuk menjalankan
tindakan apa saja yang engkau
kehendaki."
Raja lalu menjawab: "Janganlah
kamu menjawab sekarang.
Pulanglah dahulu, besok pagi datang
lagi menghadap. Pilihlah salah satu
di antara dua hal yang sudah ku
kemukakan itu. Terserah
kepadamulah untuk
menentukannya."
Di saat itu juga mereka lalu
bermusyawarah di salah suatu
tempat yang agak jauh dari kota.
Salah seorang lalu berkata: "Raja
memang sudah tetap dengan
keputusannya, kita pun sudah tetap
pula dengan keputusan kita, iaitu
dua putusan yang bertentangan.
Kalau kita datang lagi esok, bererti
kita menyerahkan jiwa kita untuk
dicabut. Sebab itu guna
mempertahankan agama kita
marilah kita menyembunyikan diri
dalam gua yang terletak di gunung
itu. Sekalipun gua itu sempit dan
gelap keadaannya, tetapi iman dapat
melapangkan dada dan menenangi
fikiran kita. Sebaliknya kita berada di
alam yang lapang dan ditenangi oleh
matahari, kita tidak merdeka
beragama dan menyembah Tuhan
kita. Marilah kita berhijrah ke sana
dengan agama dan kepercayaan
kita. Apa gunanya kita hidup di sini,
dimana kita dipaksa beragama yang
tidak sama dengan fikiran kita
sendiri !"
Ketika itu juga mereka bersiap
menyediakan bekalannya masing-
masing, lalu berangkat
meninggalkan kampung halaman
dan keluarga masing-masing,
menuju ke gunung yang jauh
letaknya, ke gua sempit di tengah
hutan. Mereka pergi tanpa senjata
dan pengawal. Untung di tengah
jalan mereka disusul oleh seekor
anjing kepunyaan salah seorang di
antara mereka. Anjing inilah yang
menjadi penunjuk jalan menuju ke
gua yang terpencil itu.
Setelah mereka memasuki gua itu,
anjing itu tetap berdiri, di muka gua,
berjaga dengan merentangkan
kedua kakinya.
Di tepi gua itu mereka temui buah-
buahan, lalu dimakannya dan ada
pula sedikit air, lalu diminumnya.
Setelah itu mereka duduk
melepaskan lelahnya, setelah lama
berjalan, mendaki dan menurun.
Baru saja mereka sama-sama
merebahkan dirinya untuk
menenangkan perasaan letihnya,
tiba-tiba mereka itu semuanya
tertidur senyenyak-nyenyaknya.
Malam berganti siang, siang pun
berganti malam, tahun berganti
tahun dan abad berganti abad,
sedang pemuda-pemuda itu tetap
tidur dengan nyenyaknya. Mereka
tidak mengetahui samasekali akan
penggantian malam dengan siang,
penggantian tahun, penggantian
musim dan penggantian abad.
Hujan dan angin taufan pun tidak
mereka ketahui, begitu jua guruh
dan petir tidak mereka dengar.
Dengan takdir Allah, jalannya
matahari agak membelok sedikit,
sehingga tepat di pintu gua tempat
mereka bersembunyi itu. Dengan
keadaan cahaya matahari yang
sangat terik itu, mereka terbangun.
Tiga ratus sembilan tahun lamanya
mereka tidur. Di kala terbangun itu
keadaan mereka sudah jauh
berubah. Mereka merasakan lapar
yang bukan kepalang hebatnya,
tetapi masing masing tidak
mengetahui berapa lamanya mereka
tertidur itu.
Salah seorang lalu berkata: "Saya
menduga lama benar tidur kita ini.
Cuba kamu katakan berapa lamakah
gerangan?"
Seorang lagi lalu menjawab:
"Berdasarkan letihnya badan dan
laparnya perut kita, maka saya kira
kita sekalian tertidur sehari
lamanya."
Berkata pula orang yang ketiga: "Kita
mulai tidur di waktu pagi dan itu
matahari masih belum terbenam.
Kalau begitu kita tidur hanya
setengah hari sahaja."
Berkata pula yang keempat: "Apa
gunanya kita bertengkar tentang
lamanya tidur. Tuhanlah yang lebih
mengetahui berapa lamanya kita
tidur. Tetapi kerana saya terlalu
lapar, sebab tidak makan dahulu
sebelum berangkat, maka siapakah
di antara kita ini yang mahu pergi ke
kota (pasar) untuk membeli
makanan? Inilah wangnya; tetapi
harus berhati-hati jangan sampai
diketahui orang atau raja, bahawa
kita berada dalam gua ini, sebab
sudah pasti raja dengan
kakitangannya sedang mencari kita
dimana mana."
Salah seorang dari mereka lalu
keluar menuju ke pasar mencari
makanan, dengan perasaan khuatir
dan takut, akhirnya sampailah dia ke
dalam kota Upsus, iaitu negerinya
sendiri. Alangkah hairannya ia
bahawa negeri itu benar-benar
negeri Upsus. Tetapi segala
pemandangan yang dilihatnya
berubah semuanya. Berubah tanda
tandanya, berubah bentuk rumah
dan gedung-gedungnya. Banyak
pula dilihatnya bekas gedung-
gedung yang sudah tua yang sudah
runtuh. Tiap-tiap orang lalu lalang
diperhatikannya, seorang pun tidak
ada yang dikenalinya. Dia berkata
dalam hatinya: "Negeri ini seakan-
akan negeri kami sendiri tetapi
penduduknya bukanlah bangsa
kami sendiri, jauh berbeza keadaan
mereka ini."
Dia berjalan terpinga pinga, makin
bertambah banyak juga tolehnya ke
kiri dan ke kanan. Nyata
kebimbangan dalam setiap
langkahnya, sehingga setiap orang
yang melihat kepadanya, dapat
mengetahui bahawa dia adalah
orang asing yang baru sekali melalui
negeri ini. Salah seorang penduduk
yang melihat akan keadaannya, lalu
bertanya kepadanya: "Apakah
engkau orang asing di negeri ini?
Dari manakah asalmu dan apa yang
sedang menggoda fikiranmu?
Siapakah yang sedang kau cari?"
Mendengar pertanyaan itu, dia lalu
menjawab: "Saya bukan orang
asing. Saya sedang mencari
makanan untuk saya beli, di
manakah tempat orang menjual
makanan?"
Orang itupun lalu membawanya ke
tempat orang menjual makanan.
Makanan diambilnya dan penghuni
gua ini pun mengeluarkan wang
yang ada dalam sakunya. Alangkah
terkejut sipenjual makanan itu,
setelah dilihatnya matawang yang
dibayarkan pemuda itu, adalah
matawang lama, yang beredar tiga
abad yang silam, yang sudah tidak
laku lagi di saat itu. Sipenjual
makanan itu mengira, bahawa
pemuda itu pasti mendapat barang
pendaman dan pasti fikirannya
bahawa selain matawang yang
dilihatnya itu tentu ada banyak lagi
harta kekayaan lainnya. Orang ramai
yang sama melihat matawang
itupun berkerumun melingkari
pemuda itu. Mereka ingin tahu di
mana pemuda itu menyimpan
hartabenda pendaman itu.
Dengan rasa tercengang dan penuh
hairan akan maksud mereka,
pemuda gua itu lalu berkata: "Saya
bukan mendapat barang pendaman
sebagai yang kamu sangkakan,
wang ini adalah wang yang kudapat
dari temanku kelmarin. Dengan
wang ini saya berniat untuk
membeli makanan. Kenapa kamu
merasa terkejut melihat wangku ini?
Kenapa kamu menyangka yang
bukan-bukan terhadap diriku?"
Pemuda gua itu segera berpaling
hendak melarikan diri, kerana takut
akan terbuka rahsia teman-
temannya yang sedang
bersembunyi, menyembunyikan
diri dari tangkapan raja negeri itu.
Tetapi orang ramai menghalangnya.
Dengan kata-kata yang sopan-
santun, mereka ingin
mendengarkan cerita selanjutnya.
Dalam percakapan selanjutnya,
maka terbuktilah kepada orang
ramai itu, bahawa pemuda ini
adalah pemuda yang lari dari
kepungan raja pada tiga abad yang
silam. Mereka mengetahui akan
peristiwa itu, dari cerita yang telah
masyhur dan diketahui orang ramai.
Larinya pemuda-pemuda itu kerana
tidak sudi menjual agamanya
kepada raja yang ganas, yang
memaksa mereka untuk
menyembah batu.
Salah seorang di antara mereka itu
berkata kepada pemuda itu:
"Janganlah engkau khuatir kepada
raja ganas yang engkau katakan
tadi. Raja itu sudah mati pada tiga
abad yang silam. Raja yang
memerintah sekarang ini, adalah
seorang raja yang mukmin dan baik
hati. Raja kami yang sekarang ini
orang beriman seperti yang kamu
imani. Di manakah teman-temanmu
yang lainnya? Bawalah mereka ke
mari semuanya "
Barulah pemuda itu insaf akan apa
sebenarnya yang sudah terjadi.
Dengan ketenangan yang amat jelas
serta dengan alasan dan bukti-bukti
yang cukup terang, maka terbuktilah
bahawa mereka berada dalam gua
bukan semalam atau setengah hari,
tetapi sudah tiga abad lamanya.
Segera pemuda itu minta izin untuk
memberitahukan teman-temannya
yang masih bersembunyi dalam
gua, agar keluar dari
persembunyiannya dan
menerangkan kepada penduduk
negeri itu akan keadaan yang
sebenarnya; apalagi mereka sedang
menunggu dengan kelaparan dalam
gua, serta ingin mengetahui keadaan
di luar gua.
Laporan peristiwa ini segera sampai
kepada raja yang soleh, yang
sedang berkuasa di negeri itu. Raja
sendiri tampil turut menyambut
pemuda-pemuda beriwayat itu dari
dalam gua tempat persembunyian
mereka. Raja pun ingin mengetahui
akan riwayat dan wajah mereka,
selama ini mereka senantiasa
menjadi bualan orang ramai saja.
Setelah mereka keluar dari gua itu,
mereka disambut raja dan
penduduk negeri. Raja membawa
mereka ke dalam istana dan
diberinya tempat di istana yang
indah itu. Para pemuda tadi lalu
berkata kepada raja: "Kami ini sudah
tidak mengharap hidup yang lebih
panjang lagi, kerana kami sudah
melewati beberapa keturunan dan
kesemuanya telah meninggal dunia,
bahkan negeri dan gedung-gedung
besar yang dahulu pun sudah
runtuh semuanya; yang kami lihat
sekarang ini adalah serba baru. Kami
pun sudah puas melihat raja dan
penduduk yang hidup di negeri ini
sudah sama-sama beriman kepada
Allah."
Para pemuda itu lalu bersujud dan
berdoa ke hadhrat Allah agar
menurunkan rahmatNya dan agar
Allah mengizinkan mereka pulang ke
rahmatullah. Tidak lama kemudian
sesudah mengucapkan doa itu
mereka lalu menghembuskan
nafasnya yang terakhir, dengan
tenang dan tenteram.
Keadaan dan kejadian itu, menjadi
dasar yang kuat sekali bagi mereka
untuk tetap iman dan tunduk kepada
Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.
Mereka makin percaya bahawa janji
Allah itu benar semuanya, serta Hari
Qiamat dan akhirat itupun benar
semuanya. Sepeninggalan mereka,
orang lalu bentengkar cara
bagaimana pemuda-pemuda suci
itu dapat diperingati. Ada yang
mengusulkan agar di atas kubur
mereka itu didirikan sebuah tugu
besar, rumah dan gedung yang
dapat menunjukkan kebesaran
mereka itu. Tetapi ada juga satu
golongan dari orang-orang yang
cinta terhadap pemuda-pemuda itu
berkata, agar jangan tugu yang
didirikan tetapi dirikanlah masjid di
atas gua mereka itu, supaya dari
dalam masjid itu dapat orang sama
sama menyembah dan
membesarkan nama Allah dan
selalu insaf akan kebesaran Allah.
Sebab apa ertinya sesuatu
peringatan dan penghormatan, bila
peringatan dan penghormatan itu
tidak dapat membawa orang kepada
menghormati dan membesarkan
Allah, Tuhan yang Maha Terhormat
dan Maha Kuasa.*
--------------------------------------------------------------------------------
* Orang ramai selalu bertengkar
tentang jumlah mereka itu. Ada
yang berkata bahawa mereka itu
tiga orang, empat dengan
anjingnya. Ada yang mengatakan
lima orang, enam dengan anjingnya
dan ada pula yang mengatakan
tujuh orang, lapan dengan
anjingnya.
---------------------------------------------------------------------------------
ASHABUL UKHDUD
Kota Sana ibu negeri Yaman
purbakala, dimana duduk bertakhta
seorang raja berugama Yahudi yang
sangat fanatik, yang bernama Zu
Nuwas, sedang bermandikan terik
panas matahari, ditambah lagi oleh
panas gurun Sahara yang terdiri
dani lautan pasir, sehingga hawa
udaranya memuncak panas tidak
terkira. Tidak hairan kalau di hari itu
semua jalanraya menjadi sunyi sepi,
seluruh desa dan kota hening
tenang tak bergerak sedikit juga
kerana angin pun tidak berhembus.
Ke arah mana saja kita menoleh,
tidak ada seorang manusia pun
yang tampak keluar dari rumah
mereka masing-masing. Desa dan
kota merupakan desa dan kota yang
mati layaknya, sekalipun kota dan
negeri itu adalah kota yang terbesar
dan teramai di seluruh dunia Arab di
masa itu.
Tiba-tiba dari utara kota tersebut,
muncul seorang lelaki yang sedang
berjalan menuju ke tengah kota ke
arah istana raja. Tampaknya orang
itu datang dari tempat yang jauh
sekali menempuh padang pasir
yang terik, di bawah sinar matahari
yang luarbiasa panasnya itu.
Setibanya di dalam kota Sana,
langkahnya agak tertegun, hati dan
dadanya tampak berdebar-debar,
syak dan ragu-ragu; kedua matanya
penuh dengan bayangan kehairanan
dan keraguan. Langkah kakinya
mulai tak seimbang lagi, maju-
mundur yang tidak diketahui sebab-
musababnya.
Tampak nyata bahawa orang itu
menyimpan rahsia besar dalam
dadanya. Kalau tidak rahsia besar,
pasti ada urusan penting yang maha
penting yang sedang
direncanakannya.
Setelah dekat ke istana raja, tiba-tiba
dia ditegur oleh penjaga istana:
"Untuk apa engkau datang ke istana
ini di waktu terik panas matahari
yang begini rupa, di kala semua
manusia sama-sama melindungkan
diri dari panas yang terik ini?
Jangankan manusia, binatang dan
burung pun sama-sama tidak
kelihatan berkeliaran kerana
panasnya hawa."
Orang lelaki itu menjawab: "Saya
datang membawa kabar hebat,
urusan penting yang perlu saya
laporkan kepada Raja Zu Nuwas."
Penjaga berkata lagi: "Raja sedang
sibuk, tidak akan sempat bertemu
denganmu dan dengan siapa juga.
Sekalipun raja sudah beres dengan
kemenangan besar dalam
memerangi bangsa Syanatir dan
telah berhasil menguatkan
kedudukannya di kota Sana ini dan
telah berhasil pula mengembalikan
kedudukan bangsa Yahudi ke
tempat yang selayaknya, tetapi
sekarang ini raja sedang bersiap-
siap pula untuk menggerakkan
perang dahsyat lagi ke negeri-negeri
yang jauh, kerana raja tidak senang
sebelum seluruh manusia Timur
dan Barat semuanya masuk
berugama Yahudi.
Petang ini, setelah matahari
terbenam dan udara menjadi agak
dingin kembali, raja akan keluar ke
kebun bunga ltu, dengan diiringi
oleh semua pengiring dan para
menterinya, pembesar-pembesar
kerajaan dan kepala-kepala staf
angkatan perangnya yang selalu
setia kepadanya, untuk
bermesyuarat tentang siasat perang
yang harus dijalankan guna
menyebarkan Ugama Yahudi di
seluruh pelosok alam ini."
Mendengar keterangan itu, orang
itupun berkata: "Kedatangan saya ini
tidak jauh maksudnya daripada niat
raja itu. Saya tidak akan datang
menghadap di kala terik panas
matahari begini, kalau tidak kerana
untuk kepentingan ugama yang kita
cintai itu. Kalau tuan sudi
memberitahukan kedatangan saya
ini kepada raja, saya percaya
bahawa raja akan memanggil saya
masuk dan pasti raja akan
mementingkan laporan saya ini."
Sambil menunggu jawapan dari
dalam istana, orang itu pun duduk
bernaung di bawah atap istana,
menghindarkan teriknya panas
matahari.
Tidak lama berselang, Raja Zu
Nuwas dengan diiringkan para
pengawal, pembesar-pembesar
pemerintahan dan kepala-kepala
perangnya, keluar dari istana
menuju ke tamannya yang indah
untuk meneruskan sidang yang
berat. Pengawal itupun segera
datang memberi kabar kepada raja:
"Seorang musafir dari daerah
Najran, ingin bertemu dan akan
memberi laponan tentang keadaan
Najran, iaitu laporan yang amat
penting."
Lelaki musafir yang sudah
menunggu-nunggu itupun tampil ke
hadapan raja, lalu memberikan
laporan dengan berkata: "Ya, rajaku
yang mulia. Mudah-mudahan
Tuhan melindungi tuan dan
kerajaan, serta selalu dapat
menghancurkan musuh Ugama
Yahudi yang kita cintai, juga
mendapat taufik dan hidayah Tuhan
dalam mempertahankan agama kita.
Saya datang bukanlah untuk
meminta dan mengharapkan
hadiah, tetapi sengaja membawa
khabar tentang daerah Najran,
dimana sekarang ini telah tersebar
ugama baru, yang makin lama
makin ramai pengikutnya, mungkin
akan merata ke seluruh Yaman dan
seluruh dunia, mengalahkan ugama
kita sendiri. Ugama baru itu
dinamakan orang Ugama Nasrani
(Krisitian)."
Dengan terperanjat, lalu raja berkata
kepada musafir itu: "Sungguh
mengejutkan benar berita yang kau
bawa ini. Terangkanlah kepadaku
dari awal sampai akhirnya tentang
agama baru itu!"
Musafir itu meneruskan ceritanya
dan laporannya: "Ugama baru itu
adalah berdasarkan ajaran Nabi Isa
al-Masih. Telah banyak orang-orang
yang mulanya menyembah
berhala-hala memasuki ugama baru
itu dan orang-orang yang
berugama Yahudi pun sudah
banyak pula yang masuk."
"Bagaimana cara masuknya ugama
baru itu ke Najran?" raja meningkah
pembicaraan musafir itu.
"Mula-mula sekali masuk ke Najran
dua orang lelaki. Yang pertama
bangsa Rumawi, Fimiyun namanya
dan yang bangsa Arab, Saleh
namanya. Adapun Fimiyun itu
sebagai budak yang dibeli oleh
seorang penyembah korma.
Ternyata kepada pembeli itu,
bahawa budak yang bernama
Fimiyun itu sangatlah baik
perangainya, penuh dengan
ketenangan dan kesabaran, tidak
pernah mengeluh dan melukai
perasaan orang lain. Setiap harinya
dia senantiasa bekerja dengan rajin
dan setiap petang dia bertekun
dalam kamarnya, bersembahyang
dan menyembah Tuhan.
"Pada suatu malam tuannya itu
masuk ke karnar Fimiyun, didapati
kamarnya itu terang-benderang
tetapi tidak ada lampunya. Tuannya
menjadi hairan dan bertanya
tentang ugamanya. Budak itu
menerangkan, bahawa ia beragama
Nasrani, menyembah Allah yang
Maha Esa menurut apa yang diajar
Nabi Isa al-Masih kepada-nya.
"Adapun korma yang engkau
sembah itu, kata Fimiyun kepada
tuannya, tidak dapat berbuat apa-
apa, tidak dapat mengabulkan
doamu. Adapun Allah yang Maha
Esa yang saya sembah ini dapat
mengabulkan semua doa dan
sanggup atas segala-galanya.
"Kalau tuan suka beriman, kata
Fimiyun selanjutnya, saya akan
mendoa, dimana ternyata nanti
bahawa Tuhan yang saya sembah
lebih berkuasa dari korma yang tuan
sembah itu."
"Berdoalah engkau," kata tuannya,
"kalau benar doamu; nanti saya akan
beriman pula dengan ugamamu
itu."
"Fimiyun segera mengucapkan
doanya kepada Tuhan. Sebentar itu
juga semua korma yang disembah
tuannya itu pun menjadi kering dan
mati semuanya.
"Kejadian ini segera tersiar seluruh
pelosok dan orang-orang yang
menyembah korma dan berhala,
sama-sama merobah ugama
mereka dengan ugama Nasrani
yang dibawa oleh Fimiyun itu.
Orang-orang Yahudi pun telah
banyak beriman kepadanya, serta
meninggalkan ugama Yahudinya.
"Adapun Saleh yang menjadi
temannya itu, pada mulanya ketika
dia berada di tanah Syam, tempat
lahir Nabi Isa al-Masih, pada suatu
hari dia melihat Fimiyun sedang
sembahyang di padang pasir, tiba-
tiba datang ular besar menuju
Fimiyun yang sedang sembahyang
itu. Fimiyun tidak memutuskan
sembahyangnya, tetapi terus,
sekalipun ular telah dekat sekali.
Saleh lalu berteriak menasihatkan,
agar Fimiyun berhenti sembahyang
dan melarikan diri, tetapi Fimiyun
tidak berhenti dan terus
sembahyang. Ular besar yang
sudah mengangakan mulutnya
hendak menerkam, mati seketika itu
juga. Sejak waktu itu, Saleh
menyerahkan diri dan tenaganya
kepada Fimiyun. Keduanya pergi
dari satu tempat ke tempat yang lain
untuk mengajarkan ugama mereka
itu. Keduanya akhirnya dapat
ditawan sekelompok bangsa Arab
dan menjual mereka kepada orang
penyembah korma, sebagai yang
diterangkan tadi.
"Sekarang ugama mereka itu telah
tersiar luas sekali. Saya datang ke
mari agar raja segera bertindak
terhadap ugama banu ini."
Mendengar cerita itu, bukan main
marahnya Raja Zu Nuwas. Dadanya
dibusungkannya, tangannya
dihempaskannya. Dengan
mengacungkan pedangnya ke
udara, dra bersumpah bahawa dia
ketika itu juga dengan segenap
kekuatannya akan berangkat ke
Najran, untuk mengajar bangsa
Najran yang sudah murtad itu,
katanya, agar mereka kembali
masuk Ugama Yahudi, ugama lama
yang tidak boleh ditukar-tukar lagi,
katanya. Tidak lama kemudian,
daerah Najran yang sempit dan
tidak begitu luas itupun telah
terkepung dari segenap penjuru
oleh angkatan perang Raja Zu
Nuwas. Kepada seluruh penduduk
yang telah beragama Nasrani itu
dikeluarkan ancaman, apakah
mereka akan kembali kepada Ugama
Yahudi, atau semuanya akan
dibunuh mati, kecil-besar, tua-
muda, lelaki perempuan.
Kerana keimanan yang kuat,
penduduk Najran tetap memegang
teguh ugama mereka yang
berdasarkan keimanan kepada Allah
yang Maha Esa, sekalipun mereka
akan dibunuh mati.
Setelah Raja Zu Nuwas melihat dan
mengetahui, bahawa rata-rata
penduduk Najran tidak mahu
tunduk kepada bunyi ancaman-nya,
kepada semua tenteranya
diperintahkan menggali lubang
besar yang dalam. Di dalam lubang
besar itu ditimbunkan kayuapi yang
mersik kering. Dengan kayu bakar
yang kering itu, lalu api dinyalakan
sebesar-besarnya.
Penduduk Najran ditangkap
semuanya, dikumpulkan dalam
sebuah perkampungan di dekat
lobang besar itu, lalu masing-
masing mereka tua-muda, besar-
kecil, lelaki perempuan dengan
berganti-ganti dan bergilir
diperintahkan terjun ke dalam
lobang besar dengan api yang
sedang bergejolak-gejolak itu, untuk
menutup riwayat hidup mereka.
Semua itu dijalankan oleh penduduk
Najran yang beriman itu, dengan
tenang dan sabar, tidak seorang
juga yang merasa takut dan sedih.
Kerana keimanan yang demikian
matang sempurna, gejolakan api
begitu panas, mereka rasakan
sebagai angin yang berhembus
sepoi-sepoi bahasa saja. Bahkan
mereka berlumba-lumba dan
berebut-rebutan untuk menjatuhkan
dirinya masing-masing ke dalam api
besar itu; kerana mereka yakin,
bahawa di bawah gejolakan api
yang panas itu, telah menanti
Syurga Jannatun-Naim yang
dijanjikan Tuhan kepada mereka.
Sedang Raja Zu Nuwas dengan
segala tentera dan pembesar-
pembesarnya duduk berbaris di atas
bangku-bangku dan kursi-kursi
yang sudah tersedia buat mereka,
menonton bangsa Najran yang
sedang mengorbankan jiwanya.
Dengan senang hati dan tertawa
terbahak-bahak, mereka senang
melihat orang mati teraniaya dan
merasa senang kerana dengan jalan
begitulah katanya, mereka dapat
mempertahankan ugama mereka.
Bangsa Najran yang berugama
Nasrani, musnah semuanya
dimakan api. Dalam kampung itu
hanya tinggal beberapa orang yang
berugama Yahudi saja, iaitu orang-
orang yang seugama dengan
rajanya yang ganas itu. Tetapi
mereka tidak tahu, bahawa cara-
cara mereka melakukan keganasan
dan mempertahankan ugama
mereka itu, adalah salah. Nanti di
akhirat, mereka itu akan dilompatkan
Tuhan satu persatu ke dalam lobang
api neraka, sedang bangsa Najran
akan menonton dengan riang
gembira di jendela-jendela syurga
yang mereka tempati.
BANJIR
BANJIR
Yaman adalah salah satu dari
negara-negara Arab yang tersubur.
Banyak turun hujan dan tanahnya
bergunung ganang. Tumbuh di situ
berbagai tumbuh-tumbuhan yang
jarang terdapat di negara-negara
Arab lainnya. Di daerah Yaman yang
subur itu, berdirilah sebuah negara
yang maju dan makmur, yang
dinamai Negara Saba'. Kerana
kesuburan tanah dan kepintaran
penduduknya negara yang kecil ini,
lama-kelamaan bertambah luas juga
daerahnya. Banyak penduduknya,
makmur dan maju dalam segala-
galanya. Kota Syirwah yang
mulanya kecil dan sepi saja, tidak
lama kemudian dapat mereka
jadikan kota besar yang penuh
dengan gedung-gedung dan
rumah-rumah yang bagus dan
teratur, sehingga kota ini mereka
jadikan ibunegerinya. Kemudian
ibunegeri ini berpindah pula ke kota
Ma'rib, yang jauh lebih teratur dan
moden daripada kota Syirwah.
Satu hal yang selalu menjadi
masalah sulit bagi teknik bangsa
Saba'; iaitu air hujan yang banyak
turun di negeri itu, tidak lama dapat
menggenangi negeri mereka, kerana
letak negeri itu yang tinggi. Sebentar
saja sesudah hujan-hujan besar itu,
semua air lalu mengalir ke negeri-
negeri lain yang berdekatan dengan
negeri Saba', yang umumnya terdiri
dari padang pasir. Bila sudah
mengalir ke padang pasir, maka
dalam sebentar waktu saja air itu
segera lenyap masuk pasir.
Air hujan yang sangat berguna itu
sebentar saja dapat membasahi dan
menggenangi negeri Saba' itu.
Ahli-ahli pengairan bangsa Saba'
tidak tinggal diam. Mereka selalu
berfikir dan berikhtiar, dengan jalan
bagaimanakah agar air hujan itu
dapat dibendung jangan lekas
mengalir ke daerah padang pasir.
Akhirnya mereka dapat akal. Antara
gunung dengan gunung a mereka
timbun hujung dan pangkalnya,
sehingga air hujan tergenanglah di
antara dua gunung itu dan air yang
tergenang itu mereka alirkan ke
tempat-tempat yang kekurangan air
sekitar negeri mereka.
Setelah sebuah bendungan ini
selesai dikerjakan dan
mendatangkan faedah yang sangat
baik kepada kemajuan pertanian dan
kemakmuran negeri mereka, lalu
dibangun pula bendungan yang
kedua, ketiga dan seterusnya,
sehingga dalam beberapa tahun
saja, hampir semua gunung-
gunung dan jurang-jurang yang
terdapat di negeri Saba' itu menjadi
empangan raksasa yang hebat dan
sangat berfaedah, beratus-ratus
buah jumlahnya.
Kemakmuran dan kesuburan negeri
Saba' semakin maju dan semakin
kayaraya.
Di antara empangan yang banyak
ini, maka Empangan Ma'riblah yang
terbesar dan terkokoh, sehingga
menjadi masyhur sekali di seluruh
dunia di kala itu dan sampai
sekarang juga dalam sejarah.
Ilmu teknik bangsa Saba', lebih-lebih
tentang pengairan, semakin
meningkat tinggi yang
menyebabkan kemajuan dan
kemakmuran negeri semakin
bertambah juga. Hampir setiap
pelusok negeri Saba' terdiri dari kota
yang cantik dengan rumah dan
gedungnya yang bagus-bagus,
dilingkari oleh perkebunan yang
luas-luas, penuh dengan berbagai-
bagai tanaman dan tumbuh-
tumbuhan, kebun-kebun bunga dan
lain-lainya.
Hasil bumi negeri Saba' mengalir ke
seluruh pelosok tanah Arab dan
negeri-negeri tetangga lainnya,
sehingga kota-kota mereka selalu
penuh dengan pedagang-pedagang
yang datang dari luar negeri. Bukan
saja dari daerah Hijaz, tetapi pula
dari Tanah Syam dan Persia.
Ke Yaman (Saba')lah tujuan tiap
pedagang dan pelancung untuk
merasakan enaknya hawa dan
segarnya buah-buahan, apa pula
penduduknya yang baik budi,
beriman kepada Allah, selalu hidup
dalam aman dan tenteram. Negeri
inilah yang dikatakan Tuhan dalam
al-Quran: Baldatun Taiyibatun wa
Rabbun Ghafur, iaitu negeri yang
aman dan makmur, serta dilimpahi
rahmat Allah.
Tetapi lama kelamaan keadaan
bangsa Saba' berubah. Mereka mulai
melupakan Tuhan atas segala
nikmat yang mereka terima itu.
Dahulu bibir dan lidah-lidah mereka
tidak sunyi-sunyi mengucapkan
syukur dan puji kepada Tuhan,
yang telah melimpahi mereka serta
negaranya, dengan rahmat dan
nikmat itu. Tetapi sekarang, mereka
seakan-akan tidak kenal lagi kepada
Tuhan, hanya kenal kepada
hartabenda dan kemewahan hidup
saja.
Pelbagai kejahatan dan ragamnya
mulai bermaharajalela di kalangan
mereka, sehingga keamanan dan
ketenteraman selama ini berubah
menjadi kacau dan pergaduhan.
Allah lalu mengutus beberapa orang
Nabi dan Rasul, untuk nenginsafkan
mereka. Tetapi semua Nabi dan
Rasul itu tidak mereka percayai,
malah mereka berpaling tidak sudi
mendengarkan fatwa dan nasihat-
nasihatnya.
Setelah segala nasihat dan fatwa,
serta semua tenaga yang
dicurahkan para Nabi dan Rasul itu
sudah tidak berguna lagi bagi
mereka, maka Allah mengambil
jalan lain, untuk membetulkan
kesalahan dan kesesatan mereka.
Jalan ini, ialah dengan mengganti
semua rahmat dan nikmat itu
dengan seksa dan azab.
Empangan-empangan yang besar
dan kuat yang mereka perbuat
dengan susah payah itu, runtuhlah;
air bah mengalir ke kiri dan kanan,
menumbangkan semua gedung-
gedung dan rumah-rumah,
mendatarkan semua perkebunan
dan tanaman-tanaman yang penuh
dengan buah-buahan.
Semua air bah itu menuju ke
padang pasir yang ada di sekitar
negeri Saba' dan meresap di tengah-
tengah padang pasir. Negeri Saba'
menjadi datar tak berair lagi,
sehingga dalam sebentar waktu saja
tanah yang subur dan bergunung-
gunung itu menjadi padang pasir
tandus, yang tidak dapat ditumbuhi
tanaman-tanaman di atasnya, selain
beberapa macam tumbuh-
tumbuhan yang tak menghasilkan
buah apa-apa.
Keadaan mereka pun kucar-kacir,
terdampar sejauh-jauhnya di bawah
air bah yang besar. Penduduk
kampung Khassan terdampar ke
daerah Syam, penduduk Juzan ke
Tihamah, penduduk Azad ke
Amman. Mereka benar-benar kucar-
kacir, yang sampai sekarang hanya
tinggal cerita dan riwayatnya saja.
Beginilah balasannya bagi sesiapa
yang tidak pandai mesyukuri nikmat
dan pemberian Allah terhadap diri,
negeri dan bangsanya. Allah tidak
menyeksa manusia, kalau manusia
itu sendiri tidak ingkar terhadap
Allah.